Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

014 Середня освіта (Фізична культура)

Описи навчальних дисциплін