Описи навчальних дисциплін

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»
Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

I курс
Вступ-у-фізичну-терапію-ерготерапію
Іноземна-мова
Історія-української-державності
Навчальна-ознайомлювальна-практика
Основи-медичної-та-соціальної-реабілітації
Основи-фізичної-терапії-та-ерготерапії
Педагогіка
Психологія
Українська-мова
Фізіологія-людини-та-рухової-активності
Функціональна-анатомія-людини
Біомеханіка
Фізичне виховання

II курс
Клінічна практ. з ФТЕ при захв. ссс і дих сист
Лікувально-реабілітац. масаж
Масаж
Метрологічний-контроль
Обстеження, методи оцінки та контр. при поруш. НС
Оздоровчі-види-гімнастики
Основи травматології та ортопедії
Пропедевтика-внутрішніх-хвороб
Професійна-етика
Теорія-і-методика-фізичного-виховання
Терапевтичні-вправи (180 кред.ЄКТС)
Фізіологія-людини та рухової активності
Філософія
ФТЕ при поруш. діяльн. внутр. органів
ФТЕ при поруш. ОРА
Арт-техніки активізації внутрішніх ресурсів осіб з вадами
Біомеханіка
Біохімічні основи рухової активності
Біохімія
Основи клінічної психології
Основи неврології та нейрохірургії (за проф. спр. 180кред.ЄКТС)
Технології ментального і функціонального фітнесу
Фізичне виховання
〉 Вільний блок
Політологія
Соціологія
Релігієзнавство

III курс
Адаптивний-спорт
Долікарська-допомога-при-невідкладних-станах
Інформаційні-технології
Клінічна практ. з ФТЕ при поруш діяльн. НС (180 кред.ЄКТС)
Клінічна практ. з ФТЕ при поруш діяльн. ОРА
Лікувально-реабілітаційний масаж (180 кред. ЄКТС)
Масаж
Метрологічний-контроль
Невролог.-розлади-психофіз.-розв.-дит-(180 кред. ЄКТС)
Обстеж., методи оц. та контр. при поруш. діяльн. ОРА
Обстеж.-мет.-оц.-та-контр.-при-поруш.НС (180 кред. ЄКТС)
Основи раціонального харчування (240 і 180 кред. ЄКТС)
Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
Патологічна-анатомія
Психотерапія-осіб-з-обмеж.-життєд
Теорія-і-методика-фізичного-виховання
Теорія-та-технології-оздоровчо-рекреацiйної рухової активності
Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності ОРА
ФТЕ-при-поруш.-діяльн.-нервової-сист.-(180 кред. ЄКТС)
Функціональна-діагностика
БЖД та основи ОП (180 кред.)
Основи неврол. та нейрохірургії (за проф. спр. 180 кред.ЄКТС)
Основи фізіотерапії
Фізична терапія, ерготерапія в педіатрії (180 кред. ЄКТС)
〉 Вільний блок
Політологія
Соціологія
Основи вебдизайну
Основи домедичної допомоги
Основи екології
Сучасні освітні технології
Флора та рослинність України

IV курс
Адаптивне-фізичне-виховання
Дієтологія
Клінічна-практика
Курортологія-та-фізіотерапія
Основи-педагогіки-здоров’я
Практика-за-профілем-майбутньої-
Теорія-та-технології-оздоровчо-р
Технічні-засоби-у-фізичній-реабілітації
Фізична-реабілітація-в-педіатрії
Фізична-реабілітація-при-захв.внутр. органів
Фізична-реабілітація-при-захв.НС
Фізична-реабілітація-при-хірургічних-захворюваннях
Психологія здоров’я

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)» (I курс)
Історія української державності
Іноземна мова
Українська мова за професійним спрямуванням
Анатомія людини з основами спортивної морфології
Вступ до спецальності
Гімнастика та методика її викладання
Легка атлетика та методика її викладання
Підвищення спортивної майстерності
Плавання та методика його викладання
Спортивні ігри та методика їх викладання

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)
Фізична реабілітація
Загальна гігієна
Гігієна фізичних вправ
Основи здорового способу життя
Вступ до спеціальності
Гімнастика та методика її викладання
Легка атлетика та методика її викладання
Метрологічний контроль у фізичному вихованні
Оздоровча ходьба, біг
Підвищення спортивної майстерності
Плавання та методика його викладання
Спортивні ігри та методика їх викладання
Футбол
Туризм
Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності
Загальна теорія підготовка спортсменів
Організація та методика спортивно-туристичної роботи
Основи шахової гри
Теорія і методика спортивної підготовки
Теорія і методика фізичного виховання
Біомеханіка
Основи наукових досліджень
Основи шахової гри
Історія фізичної культури
Методика викладання ФК у СМГ
Фізична реабілітація
Загальна гігієна
Гігієна фізичних вправ
Філософія
Параспорт
Олімпійський та професійний спорт

Освітня програма «Фізична культура і спорт»

ОБОВ′ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Вступ до спеціальності
Гімнастика з методикою викладання
Легка атлетика з методикою викладання
Плавання з методикою викладання
Рухові та рекреаційні ігри
Спортивні ігри з методикою викладання
Історія української державності
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Іноземна мова
Інформаційно-комунікаційні технології
Педагогіка
Психологія
Українська мова за професійним спрямуванням
Філософія
Анатомія людини з основами спортивної морфології
Біомеханіка
Біохімія
Гігієна занять фізичними вправами та основи раціонального харчування
Історія фізичної культури і олімпійський спорт
Масаж
Метрологічний контроль у фізичній культурі і спорті
Організація та управління у сфері фізичної культури і спорту
Основи наукових досліджень у фізичній культурі і спорті
Психологія спорту
Спортивна медицина
Спортивні споруди та обладнання
Сучасні фітнес технології
Теорія і методика фізичного виховання
Фізіологія людини
Фізична реабілітація

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітня програма «Фізична терапія»
Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія
Спеціалізація: 227.1 «Фізична терапія»

〉〉 Обсяг ОПП – 90 і 120 кредитів ЄКТС
Ерготерапія-в-психіатрії
Іноземна-мова-за-професійним-спрямуванням-англійська
Клінічна-практика-з-фізичної-терапії
Лікувально-реабілітаційний-масаж
Масаж-у-педіатрії
Наукові-дослідження-у-системі-ФТЕ
Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
Основи-психосоматики
Фізична терапія при травмах ОРА в спортсменів
Фізична-терапія-в-геронтології-та-геріатрії
Фізична-терапія-при-травмі-і-політравмі
Фізична-терапія-та-ерготерапія-при-хірургічних-захворюваннях
Фізіобальнеотерапія-при-захворюваннях-серцево-судинної-і-дихальної системи
Фізіобальнеотерапія-при-порушеннях-діяльності-опорно-рухового-апарату
Філософія-науки
Реабілітаційна психологія
Фізична терапія в онкології

〉〉 Обсяг ОПП – 120 кредитів ЄКТС
Міжнародна-класифікація-функціонування-обмеження-життєдіяльності
Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
Фізична-терапія-та-ерготерапія-при-порушеннях-діяльності ОРА
Фізична-терапія-та-ерготерапія-при-порушеннях-діяльності внутр. органів
Фізіологія-людини-та-рухової-активності
ФТЕ-при-порушеннях-діяльності-нервової-системи
Функціональна-анатомія-людини
〉 Вільний блок
Арт-терапія
Основи вебдизайну
Основи домедичної допомоги
Технології маніпулювання свідомістю

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»(на умовах перехресного вступу)

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)» (I курс)
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Менеджмент освіти
Анатомія людини з основами спортивної морфології
Методика викладання фізичної культури у закладах середньої освіти ІІІ-го ступеня
Методологія наукових досліджень
Організація та методика спортивно-туристичної роботи
Теорія і методика фізичного виховання
Фізіологія людини та рухової активності
Рухові та рекреаційні ігри
Футбол, міні-футбол та методика їх викладання
Державна освітня політика з питань здорового способу життя
Організація та методика масової фізичної культури
Гімнастика та методика її викладання
Легка атлетика з методикою викладання
Плавання та методика його викладання
Професійна діяльність у сфері фізичної культури
Спортивні ігри та методика їх викладання
Теорія та методика оздоровчої фізичної культури