Участь студентів (магістрів) спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)» у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції

Студенти другого (магістерського) рівня вищої освіти: Фединишинець Едуард Сергійович, Кухар Василь Володимирович, Добуш Ольга Ярославівна (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Герасименко Світлана Юріївна) прийняли участь у XLVІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» та отримали сертифікат участі у конференції.

Добуш Ольга Ярославівна
Кухар Василь Володимирович
Фединишинець Едуард Сергійович