Участь студентів (магістрів) спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)» у ІІІ науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю

Студенти другого (магістерського) рівня вищої освіти: Добуш Ольга Ярославівна, Кухар Василь Володимирович, Буркало Євгеній Анатолійович, Фединишинець Едуард Сергійович (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Герасименко Світлана Юріївна) прийняли участь у ІІІ науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини» та отримали сертифікат участі у конференції.

Фединишинець
Довбуш
Кухар
Буркало