Захист курсових робіт на кафедрі теорії та методики фізичного виховання

5–6 квітня 2022 року на кафедрі теорії та методики фізичного виховання у режимі відеоконференції на платформі «Zoom» відбувся захист курсових робіт студентами четвертого курсу спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), денної форми навчання.
Плідна робота викладачів і студентів завершилась ґрунтовними та цікавими захистами курсових робіт. Студенти впевнено презентували свої наукові здобутки, відповідали на питання членів комісії. Результати захисту показали, що студенти не лише на достатньому рівні володіють теоретичними знаннями, а й уміло застосовують їх для розв’язання конкретних практичних завдань, що є необхідною умовою становлення їх як фахівців.
Вітаємо доповідачів із успішним захистом наукових робіт та бажаємо нових наукових здобутків!

image2
image4
image3
image5