Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського Союзу та Україні»

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я Герасименко Світлана Юріївна у період з 14 по 21 лютого 2022 року пройшла Міжнародне підвищення кваліфікації (м. Люблін, Польща).
У результаті проходження програми міжнародного підвищення кваліфікації отримала сертифікат, що підтверджує виконання програми. Програма передбачала виконання навчального навантаження обсягом 1,5 кредити ECTS (45 годин), з них лекційних занять – 12 годин, практичних занять – 20 годин, самостійної роботи – 13 годин.