Захист магістерських робіт студентів спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

22-24 грудня 2021 року на кафедрі теорії та методики фізичного виховання у режимі відеоконференції на платформі «Zoom» відбувся захист магістерських робіт студентів спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), денної та заочної форм навчання. Кожна робота пройшла перевірку на академічну доброчесність та її результати, поряд із графіком захистів, розміщено на офіційному сайті навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я.

До складу екзаменаційної комісії, яка була створена наказом ректора (наказ №356 від 21 жовтня 2021 року) увійшли:
Веклюк Роман Іванович – заслужений тренер України, президент Львівської обласної федерації гімнастики, суддя міжнародної категорії зі стрибків на акробатичній дорішці, старший тренер-викладач Дрогобицької дитячо-юнацької спортивної школи імені Івана Боберського, голова комісії.
Мацола Наталія Павлівна – старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання, секретар комісії.

Члени комісії:
Лук’янченко Микола Іванович – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання.
Турчик Ірина Хосенівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання.
Плідна робота викладачів і студентів завершилась ґрунтовними та цікавими захистами кваліфікаційних робіт. Магістранти представили науково-дослідні роботи на актуальні теми у сфері фізичного виховання, доповіді супроводжувалися яскравими презентаціями. Захист засвідчив високий рівень теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти, їх вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, обґрунтувати результати і висновки проведеного експерименту.
Вітаємо магістрів та їх наукових керівників з успішним захистом та бажаємо подальших здобутків і успішного працевлаштування за фахом!