Магістри спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія склали об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (ОСП(К)І)

21 грудня 2021 року на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка здобувачі магістерського рівня вищої освіти спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» складали другий компонент єдиного державного кваліфікаційного іспиту ( ЄДКІ) – об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (ОСП(К)І).
ОСП(К)І проводився з метою контролю набуття випускниками клінічної компетентності та оцінки практичних і комунікативних навичок випускників. Для проведення практичного іспиту в приміщеннях кафедри фізичної терапії, ерготерапії було обладнано 8 станцій із залученням реальних, стандартизованих пацієнтів, на яких моделювалися різноманітні види клінічної компетентності. На станціях магістри виконували практичні завдання за стандартизованим сценарієм та протоколами в умовах, наближених до реальних. Усі учасники ОСП(К)І проходили однакові випробування за однаковий проміжок часу з послідовним переходом від станції до станції відповідно до розробленого графіка і індивідуальних маршрутів.
Викладачі-контролери (екзаменатори) на станціях не втручалися у процес виконання студентом отриманого завдання, а контролювали виконання кожного етапу екзаменаційного завдання і оцінювали його якість, виставляючи в контрольному листі оцінку за кожну станцію ОСП(К)І. Контрольні листи складалися на основі алгоритму виконання практичної навички, що оцінюється. ОСП(К)І вважався складеним, якщо студент після проходження всіх станцій набрав не менше ніж 60 відсотків максимальної кількості балів. Для підтвердження об’єктивності оцінювання здобувачів під час ОСП(К)І на кожній станції проводився відеозапис виконання здобувачем клінічного чи практичного завдання.

Фото 01
Фото 04
Фото 08
Фото 03
Фото 05
Фото 11

Керівництво інституту і колектив кафедри висловлюють щиру вдячність екзаменаційній комісії з атестації здобувачів вищої освіти ступеня магістр спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», а саме голові комісії Гордієвичу Михайлові Степановичу – кандидату мед. наук, заступнику директора з медичних питань Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна, членам екзаменаційної комісії – нашим стейкхолдерам і колегам: Шустовій Ірині – директору комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Дрогобицької міської ради, Дудку Олегові – фізичному терапевтові ТзОВ Оздоровчо-реабілітаційний центр «Модричі», Філю Віталію Михайловичу – завідувачу кафедри анатомії, фізіології та валеології, Чопику Роману Володимировичу – доценту кафедри теорії та методики фізичного виховання, заступнику директора інституту, а також секретареві екзаменаційної комісії Мацолі Наталії – старшому викладачеві кафедри теорії та методики фізичного виховання.
Вітаємо наших магістрів із успішно складеним об’єктивним структурованим практичним (клінічним) іспитом (ОСП(К)І) і бажаємо їм усім гідно захистити свої кваліфікаційні магістерські роботи на наступному тижні.