СТАРТУВАЛА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 227 «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ»

У закладах вищої освіти України, які здійснюють підготовку здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров’я, стартувала підсумкова атестація відповідно до Порядку проведення єдиного державного кваліфікаційного іспитута критеріїв оцінювання результатів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.02.2019 №419.
Згідно із графіком проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), затвердженим у Міністерстві охорони здоров’я України, саме 7 грудня 2021 року проводився перший етап ЄДКІ – інтегрований тестовий іспит «КРОК 2». У нашому університеті тестовий іспит КРОК 2 здавали 15 магістрів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», попередньо зареєстрованих в системі ЄДЕБО.
Керівництвом університету були виконані всі необхідні організаційно-технологічні заходи, які дали змогу виконати, визначені Центром тестування при МОЗ України, вимоги до організації і проведення іспиту.«КРОК 2»проводився в аудиторії, обладнаній відеокамерою з автоматизованим записом усіх етапів проведення тестування.Зроблена копія відеозапису передана до Центру тестування при МОЗ. Тестовий іспит «КРОК 2» складався із 150 тестових завдань закритого типу і тривав 2,5 години. Адміністрував проведення іспиту представник Центру тестування – проктор в присутності представника університету – заступника директора інституту фізичної культури і здоров’я доц. Чопика Р.В.Для забезпечення закритості екзаменаційних збірників тестових завдань їх доставка до університету здійснювалася із залученням Державного підприємства спеціального зв’язку.До початку іспиту вони зберігалися в сейфі у спеціально визначеномуприміщенні університету.Для забезпечення безпеки та громадського порядку під час іспиту Центром тестування при МОЗ була залучена поліція охорони Національної поліції.

1
2

Приємно відзначити, що серед авторів тестових завдань, які пройшли фахову експертизу і відібрані Центром тестування до Збірника тестових завдань для складання тестового компоненту ЄДКІ спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», були викладачі кафедри фізичної терапії, ерготерапії Н.Р.Закаляк, О.А. Фігура, К.М. Соколов.
Перший етап ЄДКІ – інтегрований тестовий іспит «КРОК 2» зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» у 2021 році проводився вперше і має статус пілотного. У разі успішного складання тестового компонента ЄДКІ здобувачі отримають відповідні сертифікати, які будуть внесені до Реєстру сертифікатів фахівців з вищою освітою галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
Наступним компонентом ЄДКІ для магістрів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» буде складання ними об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСП(К)І). Тож побажаємо нашим магістрам успішного проходження всіх етапів підсумкової атестації.