ЛІЦЕНЗІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ЕРГОТЕРАПІЯ»


На зустрічі з ректором Університету проф. Бодак В.А.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2021 р. №246-Л в період з 02 грудня по 03 грудня 2021 року в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка працювала експертна комісія з метою проведення виїзної ліцензійної експертизи з отримання ліцензії на розширення провадження освітньої діяльності за освітньою програмою Ерготерапія зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. Виїзна експертна комісія працювала в складі: голова комісії – Баляснікова Євгенія Володимирівна – заступник директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації – начальник відділу ліцензування освітньої діяльності Міністерства освіти і науки України; експерт – Орлюк Олена Валентинівна – головний спеціаліст відділу ліцензування освітньої діяльності департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України.
Керівництвом навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я проф. Лук’янченком М.І., доц. Чопиком Р.В. були створені належні умови для роботи експертної комісії. На вимогу експертів були представлені матеріали ліцензійної справи, а також всі необхідні документи, які підтверджували інформацію, наведену в електронній справі з ліцензування, сформованій в ЄДЕБО. Експертна комісія оглянула заявлені в ліцензійній справі матеріально-технічну базу і засоби провадження освітньої діяльності за освітньою програмою «Ерготерапія», серед яких була ерготерапевтична лабораторія, обладнана в рамках реалізації міжнародного проекту Еразмус + «UKROTHE». Також експертна комісія відвідала бази практик для здобувачів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, зокрема Міжнародну реабілітаційну клініку Козявкіна та Центр реабілітації «Модричі» в м. Трускавець.
За результатами виїзної ліцензійної експертизи експертною комісією складено висновок про стан дотримання ліцензіатом – Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка вимог на рівні вищої освіти чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, який буде розглянуто на засіданні Ліцензійної комісії МОН України.

На фото у заголовку: 
У Міжнародній клініці відновного лікування з академіком Козявкіним В.І.