Міжнародна співпраця кафедри теорії і методики фізичного виховання

12-13 листопада 2021 року у стінах ДДПУ ім.І.Франка відбулася робоча зустріч доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри плавання та рятування Даріуша Скальского (Dariusz Skalski) (Академія фізичного виховання у м.Гданськ), магістра Галини Муховської-Скальської (Halina Muchowska-Skalska), а також к.фіз.вих., доцента Богдана Кіндзера (Львівський державний університет фізичної культури ім.І.Боберського) з професорсько-викладацьким складом кафедри теорії та методики фізичного виховання ДДПУ ім.І.Франка.
Головною метою зустрічі було обговорення можливостей подальшої співпраці і підтвердження бажання розвивати розпочаті спільно проекти. Насамперед, окреслено шляхи реалізації проектуз підготовки рятувальників на воді в навчально-науковому інституті фізичної культури і здоров’я (директор проф. Лук’янченко М.І.), який буде фінансуватися фондом воєводства Лодзь із залученням коштів Євросоюзу.