Участь студентів (магістрів) спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)» у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції

Студенти ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти: Ашенберг Іванна-Сніжана Петрівна та Добуш Ольга Ярославівна (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Герасименко Світлана Юріївна) прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» та отримали сертифікат участі у конференції.

Добуш Ольга Ярославівна
Ашенберг Іванна-Сніжана Петрівна