Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти ступеня магістр спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

22-23 червня 2021 року на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я ДДПУ імені Івана Франка проходила підсумкова атестація здобувачів вищої освіти ступеня магістр спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» за денною та заочною формою здобуття освіти. Захисти кваліфікаційних робіт відбувалися онлайн з використанням платформи Zoom.
Езаменаційна комісія працювала у складі викладачів кафедри фізичної терапії, ерготерапії та голови комісії – Шустової Ірини Вікторівни, директора Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Дрогобицької міської ради Львівської області.

На розгляд екзаменаційної комісії магістранти представили науково-дослідні роботи на актуальні теми у сфері фізичної реабілітації, доповіді супроводжувалися яскравими презентаціями. Доповідаючи про результати своїх наукових досліджень, випускники продемонстрували відповідний рівень теоретичної і практичної фахової підготовки. Усі магістранти успішно захистили кваліфікаційні роботи і здобули кваліфікацію — Магістр фізичної терапії, ерготерапії за спеціалізацією «Фізична терапія».
Професорсько-викладацький склад випускової кафедри фізичної терапії, ерготерапії щиро вітає випускників-магістрів з успішним захистом та бажає нових звершень і досягнень, подальших професійних та життєвих успіхів!