Відбувся захист педагогічної практики студентів ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальністі 014 «Середня освіта (Фізична культура)»

02 червня 2021 р. відбулася онлайн-конференція захисту звітів за результатами проходження практики за профілем майбутньої роботи студентами ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальністі 014 «Середня освіта (Фізична культура)». Зустріч відбулася дистанційно з використанням платформи Zoom.

Педагогічну практику студенти проходили в період з 19 квітня по 28 травня 2021 р. Захист практики проходив із демонстрацією мультимедійних презентацій. Студенти залюбки ділилися враженнями отриманими під час практики, із зацікавленістю слухали кожного доповідача, приймали активну участь у дискусії та зазначили, що переконані у правильності вибору своєї майбутньої професії.