Участь викладачів інституту фізичної культури і здоров’я в Міжнародній науковій конференції „Society. Integration. Education” (м. Резекне, Латвія)

У п’ятницю 28 травня 2021 р. представники професорсько-викладацького складу навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я проф. Микола Лук’янченко, доц. Роман Чопик, доц. Ірина Турчик, доц. Наталія Закаляк, доц. Ніна Грибок взяли участь у роботі 15-ї Міжнародної наукової конференції „Суспільство. Інтеграція. Освіта» / „Society. Integration. Education” (SIE2021), секція «Higher Education&quot», присвяченій розгляду проблемних питань в системі вищої освіти. Наукова конференція проводилась дистанційно з допомогою онлайн-платформи Zoom в м. Резекне, Латвія, організатор Резекненська Академія технологій. У конференції взяли участь понад 100 учасників з 18 країни світу. Робоча мова конференції англійська.

Науковці нашого інституту представили свої статті до наукового видання матеріалів конференції, яке входять до наукометричної бази Web of Science.
Отримано прогресивний досвід впровадження новітніх технологій в навчальний процес інституту фізичної культури і здоров’я.