ХІ міжнародна науково-практична конференція «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи»

20 травня 2021 року навчально-науковим інститутом фізичної культури і здоров’я Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка спільно з Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Університетом прикладних наук VIVES (Бельгія), Академією фізичного виховання і спорту імені Єдржея Снядецькего у м. Гданськ (Польща) та Жешівським університетом (Польща) була проведена традиційна XІ міжнародна науково-практична конференція «Реалізація здорового способу життя — сучасні підходи». Цього року у рамках конференції відбулася презентація проекту Erasmus+ KA2 «Розробка навчальної програми з ерготерапії» (UKROTHE).

Урочисто відкрила конференцію та звернулася з вітальним словом до учасників ректор ДДПУ ім. І. Франка, доктор філософських наук, професор Надія Скотна.

Окрім того, делегатів конференції привітав Олексій Тимошенко декан факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова доктор педагогічних наук професор; Анна-Марія Денольф – професор кафедри ерготерапії Університету прикладних наук VIVES (Бельгія), а також Даріуш Скальский – професор Академії фізичного виховання та спорту ім. Єнджея Снядецкєго у Гданьску, доктор хабілітований.

Головуючою секційного засідання з фізичної терапії та ерготерапії була  Людмила Сущенко, завідувач кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор.

Очолив секцію з проблем фізичного виховання і спорту директор інституту фізичної культури і здоров’я Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, доктор педагогічних наук, професор Микола Лук’янченко.

Презентувались доповіді за такими напрямками роботи конференції: «Ерготерапія, фізична терапія», «Фізичне виховання і спорт у системах освіти України та світу», «Гуманітарні та медико-біологічні аспекти фізкультурно-оздоровчих форм фізичної культури», «Особливості рекреації та спорту для всіх», « Проблеми підготовки фахівців з фізичної культури».

Наукові статті були опубліковані у збірнику «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)», затвердженому як  фахове видання з педагогіки, фізичного виховання і спорту та включено до переліку наукових фахових видань України категорії «Б».