Участь викладачів кафедри фізичної терапії, ерготерапії у тренінгах для складання тестових завдань іспиту КРОК 2

Упродовж 5-7 квітня викладачі кафедри фізичної терапії, ерготерапії  навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я ДДПУ ім. Івана Франка брали участь у навчальних тренінгах, які проводила Державна організація “Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація” при Міністерстві охорони здоров`я України”. Навчання проводились у зв’язку з необхідністю створення банку тестових завдань інтегрованого тестового іспиту КРОК2 як компоненту єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), який вперше будуть здавати випускники-магістри спеціальності 227 “Фізична терапія, ерготерапія” 7 грудня 2021 року.

Метою навчання було ознайомити викладачів ЗВО України, які забезпечують реалізацію магістерських освітніх програм зі спеціальності 227 “Фізична терапія, ерготерапія”  і будуть авторами (розробниками) тестових завдань, з  основними поняттями та категоріями тестування, правилами конструювання тесту та створення тестових завдань, структурою та шаблонами написання тестових завдань.

Перших два дні навчальний тренінг проводив к.пед.н. керівник Центру ґендерної освіти  Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Олександр Желіба, який ознайомив учасників тренінгу з особливостями стандартизованого тесту із закритими тестовими завданнями та технологією проектування тестових завдань, правилами написання умови, ключа і дистракторів для тестових завдань з однією найкращою відповіддю (типу MCQ 1/n). На третій день тренінг вела Войтенко Леся Петрівна – заступник директора  Центру тестування, яка наголосила на основних структурних дефектах тестових завдань та типових помилках у побудові тестових завдань.

Навчання проводилися в онлайн-форматі з використанням застосунку ZOOM.