ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)

1 та 2 квітня 2021 року викладачі кафедри теорії та методики фізичного виховання у режимі відеоконференції на платформі «Zoom» провели презентації вибіркових навчальних дисциплін: «Адаптивне фізичне виховання» (к.б.н., доцент Мусієнко О.В.), «Організація та методика масової фізичної культури» (к.пед.н., доцент Логвиненко О.Б.) «Історія фізичної культури», «Олімпійський та професійний спорт», «Спортивні споруди та обладнання» (ст. викладач Лемешко О.С.) для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура).

Викладачі ознайомили студентів із метою, завданнями, основними тематиками вибіркових дисциплін. Виступи викладачів були змістовними, презентації вибіркових навчальних дисциплін – цікавими та інформативними.