АКТУАЛЬНО: ІСПИТ «КРОК-2» ДЛЯ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ»

5 листопада 2020 р. зав. кафедри фізичної терапії, ерготерапії доцент Наталя Закаляк взяла участь в онлайн-зустрічі науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України, які проводять підготовку магістрів за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», з представниками Центру тестування при Міністерстві охорони здоров’я України. Зустріч відбулася за ініціативи Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського в рамках реалізації міжнародного проєкту Європейського Союзу ERASMUS+ REHAB (Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine) «Інноваційна реабілітаційна освіта – впровадження нових магістерських програм в Україні».
На зустрічі обговорювалось питання організації і порядку проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань «Охорона здоров’я» у ЗВО України. Войтенко Леся Петрівна – заступник директора з організації та проведення ліцензійних іспитів Державної організації “Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація” при Міністерстві охорони здоров’я України” ознайомила учасників зустрічі з нормативною базою, яка регламентує вимоги щодо підсумкової атестації здобувачів за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія».
Оскільки, відповідно до постанови КМУ від 28.03.2018 р. № 334, яка визначає порядок здійснення ЄДКІ за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я», ЄДКІ для магістрів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» передбачений вже з 1 січня 2021 року, то у представників ЗВО було багато запитань до спікера від Центру тестування щодо проведення кваліфікаційного іспиту. Учасники зустрічі отримали вичерпні відповіді на запитання, які стосувалися етапів та обов’язкових компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту для магістрів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», строків розроблення і проведення Центром тестування іспиту КРОК-2 (тестового компонетну ЄДКІ), умов його проведення і критеріїв оцінювання результатів іспиту.
За інформацією Лесі Войтенко, відповідальної в Центрі тестування за організацію та проведення ліцензійних іспитів, іспит КРОК-2 для магістрів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» Центр тестування планує провести в грудні 2021 р. як «пілотний проект», в якому будуть брати участь всі ЗВО, що проводять підготовку здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань «Охорона здоров’я». Науково-педагогічні працівники кафедр ЗВО, відповідальних за реалізацію освітніх програм підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» будуть залучені Центром тестування до напрацювання матеріалів кваліфікаційного іспиту. Колектив кафедри фізичної терапії, ерготерапії ДДПУ імені Івана Франка, звичайно, долучиться до цього процесу і бажає успіхів всім його учасникам.