Участь студентів (магістрів) спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)» у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції

Студенти ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти: Якимець Іванна Іванівна (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Лук’янченко Микола Іванович) та Химинець Марина Василівна (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Герасименко Світлана Юріївна) прийняли участь у ХХХ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» та отримали сертифікат участі у конференції.