Участь студентів (магістрів) спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)» у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції

Студенти ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти: Кутельмах Ігор Михайлович (ФКз-21М), Химинець Марина Василівна (ФКз-21М), Попович Іван Іванович (ФКз-21М), Рошко Марія Василівна (ФК-21М) прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» та отримали сертифікат участі у конференції (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Герасименко Світлана Юріївна).