Якість освітнього процесу під час карантину розглянуто на засіданні вченої ради інституту

30 квітня відбулося чергове засідання вченої ради навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я. Зважаючи на обмеження, зумовлені дією карантину, роботу ради було організовано і проведено з використанням дистанційних технологій у форматі відео конференції на платформі ZOOM. Модератором засідання виступив Голова ради – директор інституту проф. Лук’янченко М.І. Актуальність проблем обговорення визначила розширений формат роботи ради, тому участь в ньому взяли усі викладачі кафедр інституту.
Центральне місце порядку денного роботи ради посіло обговорення якості освітнього процесу в інституті під час карантину. Ключові аспекти організації освітнього процесу, його якості та специфіку розкрито у доповіді заступника директора з навчальної роботи Чопика Р.В. До уваги членів засідання було представлено результати анкетування студентів щодо особливостей навчання під час карантину.
Опитування проводилося з використанням Google форм і носило анонімний характер. Для кожної групи було розроблено окрему анкету, яка відображала ключові аспекти освітнього процесу. Результати анкетування засвідчили, що в інституті належним чином організовано навчання в період карантину. Для проведення онлайн занять більшість викладачів застосовують технології і сервіси платформ ZOOM, Google Classroom та ін. Добрій організації освітнього процесу також сприяє високий рівень розробленості навчально-методичного забезпечення та його представлення на вебсторінці інституту. Доповідач наголосив на окремих проблемах, які мають місце під час навчання в період карантину, вказав дисципліни, рівень викладання яких необхідно підвищити та запровадити ефективніші форми дистанційної роботи.
В обговоренні вказаного питання взяли активну участь завідувачі кафедр Кондрацька Г.Д., Герасименко С.Ю., Слімаковський О.В., Закаляк Н.Р., які поділилися досвідом організації освітнього процесу викладачами кафедр та результатами моніторингу його якості.
Вчена рада інститут розглянула також інші питання порядку денного. Зокрема, активно обговорювалося питання оновлення, якості та змістового наповнення освітніх програм для спеціальностей «Середня освіта (Фізична культура), «Фізична терапія, ерготерапія» набору 2020 року.
Рада розглянула хід виконання проєкту Erasmus+ KA2 “UKROTHE”, що реалізовується за кошти гранту Європейської комісії.
Предметом уваги членів засідання були також результати участі студентів інституту у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт. Відзначено успіх студента IV курсу Богдана Цюпака (науковий керівник Турчик І.Х.), який у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності Середня освіта (Фізична культура) посів почесне ІІ місце, та Дмитра Дужого (науковий керівник Грибок Н.М.), робота якого увійшла до ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», що є вагомим здобутком інституту.
Окрім того, була заслухана інформація Ірини Турчик про завершення стажування студентів Університету прикладних наук VIVES, а також студентів нашого інститтут спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», які проходили у рамках програми Еразмус+.