Презентація вибіркових навчальних дисциплін

5 та 10 березня 2020 року викладачі кафедри теорії та методики фізичного виховання провели презентації вибіркових навчальних дисциплін: «Адаптивне фізичне виховання» (к.б.н., доцент Мусієнко О.В.), «Історія фізичної культури», «Олімпійський та професійний спорт» (ст. викладач Лемешко О.С.)
«Методика навчання основ здоров’я та здорового способу життя» (ст. викладач Мацола Н.П.) для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура) та 227 Фізична терапія, ерготерапія.
Виступи викладачів були змістовними, презентації вибіркових навчальних дисциплін – яскравими.