Захист магістерських робіт на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії

16-18 грудня на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії відбувалась підсумкова атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 227 «Фізична терапія, ерготерапія».
Під час атестації магістранти продемонстрували відповідні теоретичні знання з професійних дисциплін і практичної підготовки у сфері фізичної реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії.
Голова екзаменаційної комісії — доктор медичних наук Ружило С.В. відзначила належний рівень виконання магістерських робіт та їх захисту перед комісією. Доповіді студентів супроводжувалися яскравими презентаціями результатів робіт, що допомагало розкрити краще зміст і суть проведеної магістрантом роботи.
За результатами успішної підсумкової атестації усі випускники отримали освітньо-професійну кваліфікацію «Магістр з фізичної терапії та ерготерапії».
Професорсько-викладацький склад випускової кафедри фізичної терапії, ерготерапії щиро вітає магістрів з успішним захистом та бажає успіхів у подальшій професійній діяльності!