Зустріч зі стейкхолдерами: обговорення освітніх програм з фізичної терапії та ерготерапії

26 грудня 2019 року на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я відбувся круглий стіл за участю професорсько-викладацького складу інституту і стейкхолдерів: успішних випускників напряму підготовки «Здоров’я людини», спеціальностей «Фізична реабілітація», «Фізична терапія, ерготерапія» та роботодавців.

На зустріч завітали:
– стейкхолдери-працедавці: завідувач відділення відновного лікування Дрогобицької міської лікарні № 1 Андрейко І.Я.; директор Центру відновного лікування «Модричі» Масний О.О.; керівник Добровільного товариства захисту дітей та молоді з інвалідністю «Надія» (м. Дрогобич) Дзюрах І.В.; тренер-реабілітолог штатних збірних команд спортсменів з інвалідністю України Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ (с. Яворів, Турківський район) Тупий Т.В.; реабілітолог в реабілітаційному центрі «Sarema» (м. Ліберець, Чехія) Станович М.М.; директор Обласного центру комплексної реабілітації осіб та дітей з інвалідністю Святого Пантелеймона «Сонечко» (м. Стебник) Герасим’як М.І.;
– випускники освітніх програм «Фізична реабілітація», «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти: Ковалів Галина (приватний підприємець – реабілітолог, м. Стрий), Кузів Христина, Гутей Анна (ерготерапевти ЦВЛ «Модричі»), Рішко Михайло, Лучин Сергій (фізичні терапевти ЦВЛ «Модричі»), Токмакова Ірина (інструктор з ЛФК в оздоровчому центрі в смт. Східниця), Райхель Іван (фізичний терапевт, інклюзивно-ресурсний центр (м. Борислав), Селецький Іван (масажист, готельно-оздоровчий центр «Три сини і донька», смт. Східниця), Живчин Андрій (реабілітолог, медичний центр «Консиліум», м. Дрогобич) та інші.
Під час зустрічі було розглянуто і обговорено широке коло питань, що стосуються якості підготовки та працевлаштування випускників спеціальності «227 Фізична реабілітація», «227 Фізична терапія, ерготерапія». Учасники круглого столу обмінялися думками щодо змісту освітньо-професійних програм «Фізична реабілітація» і «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) та «Фізична терапія» другого (магістерського) рівнів вищої освіти, переліку й змісту освітніх компонентів та фахових компетентностей, необхідних для підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фізичних терапевтів та ерготерапевтів.

Під час круглого столу

Усім стейкхолдерам було запропоновано шляхом письмового анонімного анкетування обрати 5 найважливіших компетентностей для роботи за фахом. Також було проведено опитування випускників, які навчалися за освітньо-професійною програмою. Випускникам пропонувалося відповісти на такі запитання: Чи задоволені Ви рівнем отриманої фахової підготовки за освітньо-професійною програмою? Які компетенції знадобилися Вам у першу чергу? Які компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни) бажано б додати? Результати навчання яких навчальних дисциплін освітньо-професійної програми Вам не знадобилися? Чи достатній був фаховий рівень науково-педагогічних працівників, які викладали на освітній програмі, за якою Ви навчалися? Чи раціонально було розподілено час на вивчення окремих компонентів освітньо-професійної програми?
Дзюрах І.В. поділилась своїм досвідом волонтерської роботи з дітьми із особливими потребами та участю студентів спеціальностей «227 Фізична терапія, ерготерапія», «227 Фізична реабілітація» нашого університету у цьому благородному процесі. Масний О.О. цікаво розповів про реабілітаційні послуги, які надають в Центрі відновного лікування «Модричі» (м. Трускавець), а також висвітлив роботу центру, розповів про особливості роботи фахівців та вимоги до рівня їх підготовленості. Окрім того, було відзначено, що у даному закладі працює значна кількість випускників нашого університету. Андрейко І. Я. розповів про структуру та особливості відділення відновного лікування Дрогобицької міської лікарні № 1, про вимоги до фахівців сфери реабілітації, а також про особливості співпраці. Усі представники роботодавців зійшлися у тому, що рівень підготовленості наших випускників відповідає усім професійним вимогам і зростає з року в рік.
Представники установ висловили підтримку напрямку розвитку кафедри фізичної терапії, ерготерапії та задекларували готовність до подальшої співпраці. Також розповіли про конкретні навички, яких вони потребують від випускників кафедри, вказали на сильні сторони освітніх програм та надали свої пропозиції з їх оновлення.
Зустріч зі стейкхолдерами пройшла цікаво, плідно і стала корисною і для викладачів, і для стейкхолдерів.