Звітна конференція «Клінічна практика: результати, перспективи, шляхи підвищення якості освітньої програми»

19 грудня 2019 року в навчально-науковому інституті фізичної культури і здоров’я відбулася звітна конференція за результатами проходження клінічної практики студентами ІV курсу спеціальності «Фізична реабілітація» та ІІ курсу (на основі ОКР «Молодший спеціаліст») спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія».
Базами практики були: «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України, Центр відновного лікування «Модричі», Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна, Відділення відновного лікування Дрогобицької міської лікарні № 1, Добровільне товариство захисту дітей-інвалідів «Надія».
Студенти представили мультимедійні звіти-презентації «Моя клінічна практика», в яких яскраво розповіли про результати проходження практики, свою першу професійну діяльність з пацієнтами у складі мультидисциплінарної команди, про виконання своїх обов’язків в якості фізичного терапевта та ерготерапевта. Майбутні фахівці обмінювалися враженнями про перші кроки у практичній діяльності, досвідом, пропозиціями, ідеями, ділилися проблемами.
Після завершення презентацій відбулося обговорення результатів проходження практики. Кафедральний керівник практики доцент Матрошилін О.Г. виступив з пропозицією: під час виступів студентів на захисті практики більше доповідати про роботу, виконану студентом особисто, та більш детально висвітлювати у щоденнику засвоєні практичні навички з методів реабілітаційного обстеження, тестування, контролю за станом пацієнта, реабілітаційних втручань.

Традиційним стало залучення студентів, які звітують про проходження практики, до обговорення освітньої програми з підготовки бакалаврів за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія», позаяк під час практики вони вже сформували своє уявлення про сферу професійної діяльності, про тенденції розвитку спеціальності на ринку праці. Виступаючи в ролі стейкхолдерів, студенти висловлювали своє бачення у формулюванні цілей і програмних результатів навчання, надавали пропозиції з підвищення якості освітньої програми, що дасть змогу її випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці. Серед пропозицій більшості студентів було внесення змін в освітню програму в частині проведення практики, а саме збільшити кількість кредитів на проходження практики в лікувально-реабілітаційних закладах і передбачити проведення практики, починаючи вже з 1-го–2-го курсів навчання. Також були пропозиції щодо внесення змін в документацію з практики, зокрема щодо оформлення щоденника.
Висловлені студентами-стейхолдерами позиції, потреби і пропозиції, звичайно, будуть враховані робочою групою під час створення освітньої програми чи її перегляду з метою оновлення.
Проаналізувавши результати проходження клінічної практики студентів та проведеної звітної конференції, можна із впевненістю констатувати, що навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров’я Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка готує справжніх фахівців для роботи у сфері фізичної реабілітації.