Засідання завідуючих кафедр фізичного виховання

01 березня 2015 року в залі засідань Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ відбулось спільне засідання завідуючих кафедр фізичного виховання та керівників спортивних клубів університетів, академій, інститутів Львівської області, членів міжвузівської науково-методичної комісії з фізичного виховання, здоров’я та спорту, виконкому обласного спортивного товариства студентів «Гарт» та Львівського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. У нараді взяв участь завідувач кафедри фізичного виховання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Олег Васильович Слімаковський.
На початку наради її учасників привітала заступник директора Львівського інституту банківської справи Ірина Жеребило, яка розповіла про історію та досягнення вищого навчального закладу.
Начальник Львівського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Анатолій Ігнатович ознайомив присутніх із підсумками 2014 спортивного року у вищих навчальних закладах, поінформував про підсумки виступу українських студентів на Всесвітній зимовій Універсіаді. У своїй доповіді Анатолій Ігнатович детально зупинився на напрямках роботи Комітету з фізичної культури та спорту Міністерства освіти і науки України у 2015 році, а також проведення змагань Універсіади України 2015.
Голова міжвузівської науково – методичної комісії з фізичного виховання, здоров’я та спорту, перший проректор Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького Анатолій Магльований виступив із питанням перспектив викладання предмету фізична культура, а також роботи кафедр фізичного виховання та спортивних клубів ВНЗ Львівщини в світлі автономії ВНЗ та імплементації нової редакції Закону України «Про вищу освіту». Як зазначив А. Магльований фізичне виховання і спорт, як вид рухової діяльності є і повинно залишитись невід’ємною частиною загального національно-патріотичного виховання студентів, бути засобом відновлення від аудиторного навантаження, який відіграватиме важливу роль у відновленні здоров’я студентів з різним характером захворювань тощо. За підсумками розгляду зазначеного питання учасники наради ухвалили рішення від імені спортивного активу, студентської молоді ВНЗ звернутись до зацікавлених органів державної влади, зокрема Міністерства освіти і науки України з проханням під час затвердження стандартів вищої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра зі всіх спеціальностей серед компетентностей випускника передбачити компетентність “Здатність використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя”, а у нормативному змісті освіти, сформульованому у термінах результатів навчання, включити запис: «Знання закономірностей та особливостей використання рухової активності для формування здоров’я. Вміння виконувати визначені види рухових дій для занять масовим спортом, оздоровчим фітнесом та фізичною рекреацією. Здатність до дотримання рекомендацій щодо тривалості та інтенсивності рухової активності протягом тижня, а також виконання встановлених вимог до фізичного стану».
В межах порядку денного голова Виконкому Львівського обласного спортивного товариства «Гарт» Богдан Юхницький презентував завідувачам кафедр фізичного виховання та керівникам спортивних клубів ВНЗ проект положення про проведення «Універсіади Львівщини–2015». Відповідно до ухваленого документу змагання Універсіади Львівщини розпочнуться вже у березні і триватимуть протягом усього року. Учасники наради висловили свої зауваження та пропозиції до положення, яке одразу ж було підтримано голосуванням.

На фото: верхній ряд, перший зліва – зав. кафедри фізичного виховання, канд. наук з фіз. вих., доцент О. В. Слімаковський.