Участь викладача кафедри фізичної терапії, ерготерапії у I Міжнародній конференції з ерготерапії в Україні

Упродовж двох днів, 4 – 5 жовтня 2019 р., доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я ДДПУ імені Івана Франка Наталя Закаляк брала участь у роботі I Міжнародної науково-практичної конференції «ЕРГОТЕРАПІЯ: НОВА ПРОФЕСІЯ ДЛЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УКРАЇНІ», яка проходила у Національному університеті фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) в м. Києві.

Організаторами конференції були Українське товариство ерготерапевтів і кафедра фізичної терапії та ерготерапії НУФВСУ за підтримки Світової Федерації ерготерапії (World Federation of Occupational Therapists (WFOT).
На конференції представлялись доповіді від ерготерапевтів, фізичних терапевтів, терапевтів мови і мовлення з Канади, США, Великобританії, Румунії, Вірменії, України та інших країн. Презентації доповідачів стосувалися сфер професійної діяльності ерготерапевтів; практичного досвіду ерготерапевтичних втручань в неврології, педіатрії, геріатрії, інклюзивній освіті; роботи у міждисциплінарних командах. Це були найновіші передові клінічні та наукові лекції, доповіді та презентації вчених сфери реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії, представників Всесвітньої Федерації Ерготерапевтів, зокрема її віце-президента Саманти Шанн.

Для доцента кафедри фізичної терапії та ерготерапії Закаляк Н. цікавою була участь в роботі секції «Освіта та розвиток професії», позаяк підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» проводиться за нещодавно прийнятим державним стандартом, а підготовка здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня – в умовах відсутності державного стандарту. Актуальними для науково-педагогічних працівників, які здійснюють освітню діяльність за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», були урочиста презентація українського перекладу Мінімальних Стандартів Освіти Ерготерапевтів від Всесвітньої Федерації Ерготерапевтів, презентації з питань освіти ерготерапевтів і досвіду впровадження ерготерапії як нової професії у різних країнах світу, підготовки клінічних супервізорів з ерготерапії, майстер-класи з використання сучасного ерготерапевтичного обладнання.

Була можливість задавати питання стосовно провадження освітньої діяльності за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», організації практики відповідно до вимог стандарту освіти. Отримані під час конференції знання і досвід, безумовно, сприятимуть підвищенню професійного рівня викладачів і будуть впроваджені в роботу кафедри фізичної терапії та ерготерапії нашого університету.