Вітаємо магістрів з успішним захистом

21 грудня на кафедрі здоров’я людини та фізичної реабілітації завершилась підсумкова атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 227 «Фізична терапія, ерготерапія».
Захист кваліфікаційних робіт проходив у дружній і толерантній атмосфері. Під час атестації магістранти продемонстрували відповідні теоретичні знання з професійних дисциплін і практичної підготовки у сфері фізичної реабілітації. Голова екзаменаційної комісії – доктор медичних наук Ружило С.В. відзначила належний рівень виконання магістерських робіт та їх захисту перед комісією.
За результатами успішної підсумкової атестації усі випускники отримали освітньо-професійну кваліфікацію «Магістр з фізичної терапії та ерготерапії».