Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Фізична терапія, ерготерапія

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 р. № 1949-Л «Про проведення акредитаційної експертизи» з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Фізична терапія, ерготерапія зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка 26 листопада 2018р. в університеті розпочала роботу експертна комісія у складі:
Голова комісії – Сущенко Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
Член комісії – Базильчук Олег Вікторович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії Хмельницького національного університету.

Експерти ознайомлюються з організаційним та навчально-методичним забезпеченням освітнього процесу, станом кадрового і матеріально-технічного забезпечення підготовки фахівців у ДДПУ імені Івана Франка.

На фото (зліва направо): доц. Базильчук О.В., проф. Лук’янченко М.І., проф. Сущенко Л.П., доц. Чопик Р.В.
На фото (зліва направо): доц. Базильчук О.В., проф. Лук’янченко М.І., проф. Сущенко Л.П., доц. Чопик Р.В.
Експерти з колективом кафедри здоров`я людини та фізичної реабілітації.
Експерти з колективом кафедри здоров`я людини та фізичної реабілітації.