Захист магістерських робіт здобувачів спеціальностей Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та Середня освіта (Природничі науки)

17 червня на кафедрі біології та хімії відбувся захист кваліфікаційних магістерських робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальностей Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та Середня освіта (Природничі науки). Випуск здобувачів зі спеціальності Середня освіта (Природничі науки ) відбувався вперше. До захисту допущено 15 здобувачів. Тематика магістерських робіт присвячена актуальним питанням підготовки сучасних вчителів біології та здоров’я людини, природничих наук, фізики, хімії, а також використанню інноваційних технологій у навчанні учнів з природничих дисциплін. Особливо варто відзначити магістерські роботи здобувачів Галяна А. на тему «Особистісні ресурси психічного здоров’я майбутніх вчителів біології» , Хом’яка Н. «Дослідження видового й кількісного складу птахів екопарку «Студентський» м. Дрогобич», Білокур Л. «Дослідницька діяльність екологічного спрямування як спосіб підвищення якості природничих знань», Степ’яка С. «Формування екологічної грамотності учнів у процесі проєктної діяльності під час вивчення природничих наук», Таюжин Т «Особливості оцінювання учнів 5-го класу в умовах Нової української школи під час вивчення інтегрованого курсу з природничих наук». Здобувачі проявили достатній рівень володіння матеріалом, представили експериментальні дослідження, підтвердили оволодіння компетентностями, які необхідні майбутнім учителям природничих наук. Вітаємо здобувачів з успішним завершенням навчання, бажаємо  подальших успіхів та професійного зростання.

Image-1 (44)
Image-1 (47)
Image-1 (45)
Image-1 (46)