Захист практики студентами спеціальності 014 Cередня освіта (Фізична культура)

28 травня 2024 р. відбувся захист виробничої (педагогічної) практики студентами 4-го курсу спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура). Результати виконання програми практики здобувачі освіти представили у формі звітів, під час яких продемонстрували виконану роботу відповідно до поставлених завдань. Презентації супроводжувалися фото- та відеозвітами, де відображалася участь здобувачів освіти у різних видах освітньої діяльності у закладах середньої освіти. Студенти ділилися труднощами, що виникали під час практики, розмірковували над питаннями покращення якості навчання учнів, озвучили позитивні моменти й враження від роботи та разом з методистами обговорили недоліки, на які варто звернути увагу.
Завідувачка кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, доцент Герасименко Світлана Юріївна підсумовуючи звітну конференцію, констатувала, що успішне проходження педагогічної практики, дозволило студентам піднятися на новий рівень методичних, пізнавальних, практичних умінь і навиків та зробити крок до формування професіограми майбутнього вчителя фізичної культури.

Image 5
Image 4
Image 2
Image 3