Захист навчальної (ознайомлювальної) практики бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

27 травня 2024 р. відбувся захист навчальної (ознайомлювальної) практики у закладах освіти зі студентами 3-го курсу спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура).
Здобувачі освіти мали змогу ознайомитися із умовами і способами організації освітнього процесу з фізичної культури у закладах дошкільної освіти, закладах загальної середньої освіти, закладах фахової передвищої і вищої освіти. Студенти удосконалювали навички роботи з методичною літературою, дидактичними матеріалами, наочними посібниками, вчилися аналізувати отриману інформацію. Практиканти мали змогу висловити свої враження за період проходження практики, відповісти на запитання та продемонструвати свої напрацювання.

Image 1
Image 3
Image 2
Image 4