Захист практики студентами спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та 227 «Терапія та реабілітація»

27 травня на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я відбувся захист практики студентами  2 курсу  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227«Фізична терапія, ерготерапія», які з 29 квітня по 26 травня проходили клінічну практику з фізичної терапії при порушеннях діяльності серцево-судинної і дихальної систем. Також у цей день відбувся захист  навчальної ознайомлювальної  клінічної практики студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227«Терапія та реабілітація», освітня програма «Ерготерапія» та клінічної практики з фізичної терапії при порушеннях діяльності  кардіореспіраторної системи студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 227«Терапія та реабілітація», освітня програма «Фізична терапія». Для студентів, які перебувають за кордоном, захист проходив на платформі Zoom.

Image 2
Image 4
Image 6
Image 3
Image 5
Image 7

Упродовж чотирьох тижнів, а магістри – восьми тижнів, майбутні реабілітологи під керівництвом досвідчених фахівців з фізичної терапії та ерготерапії на базах проходження практики в Україні, так і за кордоном, опановували свою майбутню професію: брали участь в роботі міждисциплінарної команди; навчалися збирати анамнез, обстежувати, визначати реабілітаційний діагноз і реабілітаційний потенціал; визначали короткострокові та довгострокові цілі; виконували окремі втручання в рамках реалізації реабілітаційного процесу. Студенти отримали неоціненний досвід реабілітації осіб з функціональними порушеннями кардіореспіраторної системи. Свідченням цього були чудові презентації, підготовлені студентами за результатами проходження практики, з демонстрацією і обговоренням конкретних клінічних випадків.

Щиро дякуємо керівництву та командам фахівців баз практик за підтримку і сприяння в організації та проведенні практики, за можливість для наших студентів отримати нові знання і оволодіти новими практичними уміннями і навичками, що є критично важливим у підготовці майбутніх фахівців для сфери фізичної терапії та ерготерапії.