Засідання студентської проблемної групи зі спеціальності 227 Терапія та реабілітація

У п’ятницю, 5 квітня 2024 р. на факультеті здоров’я людини та природничих наук відбулося щотижневе засідання студентської проблемної групи з фізичної терапії, ерготерапії під керівництвом старшого викладача кафедри ФТЕЗ Рогалі Ю.Л. Завданнями роботи групи є підготовка конкурентоспроможних фахівців для галузі охорони здоров’я, виявлення обдарованої студентської молоді, підвищення її інтересу до творчого самовдосконалення; впровадження нових форм і методів пошуку, підтримки та заохочення талановитої студентської молоді.

01
02
Обговорювалися сучасні підходи до фізичної терапії, включаючи нові методи лікування та прогресивні техніки відновлення рухливості. Учасники обмінювалися досвідом та враженнями від практичних занять та клінічної практики. Студенти ділилися своїми спостереженнями щодо ефективності різних методів та дискутували щодо їх застосування у практиці.
Обговорені питання сприяли обміну досвідом та розвитку нових ідей для подальших досліджень та практичного застосування у галузі фізичної терапії та ерготерапії.