Засідання студентської проблемної групи зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»

 

8 квітня 2024 р. на факультеті здоров’я людини та природничих наук відбулося чергове засідання студентської проблемної групи “Формування рухової активності різними видами спорту”, метою якої є поглиблення фахових компетентностей майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту. Під час роботи проблемної групи здобувачами вищої освіти під керівництвом професорки кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Галини Кондрацької було опрацьовано тему «Формування здоров’я людини засобами циклічних вправ».
З цікавими і ґрунтовними доповідями виступили учасники проблемної групи, студенти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: Юлія Жданова, Вікторія Джиговська, Володимир Тута, Богдан Дякон, Владислав Кос, Роман-Світозар Дудяк, Максим Орляк, Оля Бойко. Усі учасники засідання студентської наукової проблемної групи активно долучалися до обговорення дискусійних питань і генерували нові ідеї та пропозиції щодо вирішення нагальних проблем у сфері фізичної культури і спорту.
Працюючи в проблемній групі, студенти вчаться планувати написання своєї роботи, створювати список літературних джерел та посилатися на них, а також пояснювати результати дослідження та робити висновки.
В результаті роботи в проблемній групі бакалаври розвинули навички написання тез доповідей на науково-практичні конференції.

image1
image2
image3