Підсумкова нарада за результатами педагогічної практики на кафедрі біології та хімії

На факультеті здоров’я людини та природничих наук відбувся захист педагогічної практики здобувачів освіти, які навчаються за спеціальностями 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 091 Біологія. Ця подія знаменує собою важливий етап у становленні студентів, адже практика дає можливість застосувати набуті знання та навички у професійній діяльності.

Під час захисту практики студенти презентували результати своєї роботи, яку вони виконували протягом 6 тижнів з 12.02.2024 по 24.02.2024 у закладах загальної середньої освіти. Їхні звіти охоплювали широкий спектр роботи, пов’язаної з викладанням біології та хімії, зокрема:

  • розробкаконспектів уроків;
  • проведеннянавчальнихзанять з використанням сучасних методів навчання;
  • проведеннявиховнихзанять та позакласних заходів.

Студенти використовували різноманітні методи та прийоми навчання, застосовували інтерактивні форми роботи, які стимулювали пізнавальну активність та зацікавленість учнів до вивчення матеріалу. Включали в уроки дослідницькі та проєктні завдання, які сприяли розвитку критичного мислення та самостійності учнів. На уроках студенти-практиканти використовували наочні та мультимедійні матеріали та сучасні цифрові технології для презентування навчального матеріалу та оцінювання отриманих знань та вмінь.

За час проходження практики, здобувачі освіти отримали практичний досвід роботи з учнями. Брали активну участь у виховних роботах та позакласних заходах, відвідували засідання класних керівників, брали участь у засіданнях педагогічних рад закладів освіти, круглих столах. Студенти-практиканти спостерігали та переймали передовий досвід навчально-виховної роботи вчителів, творчо використовували його у своїй діяльності.

В ролі класного керівника студенти  провели виховні заходи та години спілкування, різноманітні вікторини, брейн-ринги, квести, диспути з біології та хімії у 6-9 класах.

Результати захисту педагогічної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти засвідчили високий рівень знань та вмінь.

Захист практики став свідченням того, що майбутні вчителі біології, хімії та основ здоров’я готові до роботи у закладах освіти. Вони отримали необхідні компетентності для роботи за фахом.

1712671838332
1712671838339
1712671838346