Робота проблемної групи по підготовці до ЄДКІ

На кафедрі фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я щотижня відбувається робота проблемної групи по підготовці  студентів до єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», а також до інтегрованого тестового іспиту «Крок 2» для спеціалізації «Фізична терапія» на другому (магістерському) рівні зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія».

1
0
3
4

Керівником проблемної групи є старший викладач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я Оксана ФІГУРА. Студенти опрацьовують тестові завдання  з екзаменаційних буклетів минулих років, а також  стандартні навчальні матеріали, які використовуються протягом вивчення відповідних дисциплін, що входять до складу тесту.