Профорієнтаційна робота викладачів кафедри ФТЕЗ із студентами Бориславського медичного коледжу

7 березня 2024 року науково-педагогічними працівниками кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я факультету здоров’я людини та природничих наук була проведена профорієнтаційна зустріч зі студентами КЗ ЛОР «Бориславський фаховий медичний коледж».
Старший викладач Юрій Рогаля та викладач Катерина Фещак розповіли студентам про зміст освітніх програм для підготовки бакалаврів спеціальності «Терапія та реабілітація», спеціалізації «227.1 фізична терапія» та «227.2 ерготерапія». Для випускників коледжу за ОП «Лікувальна справа», «Сестринська справа» передбачена можливість навчатися актуальним на сьогодні професіям за скороченим терміном. Студенти одержали інформацію про умови теоретичного та практичного навчання в університеті, проходження виробничих практик на клінічних базах в Україні та за кордоном, роботу навчально-наукової лабораторії ерготерапії та фізичної терапії.
Дякуємо адміністрації та викладачам коледжу за сприяння в організації зустрічі!

3
2
1
0