Ознайомлення з фондами університетської бібліотеки студентів факультету здоров’я людини та природничих наук

20.03.2024 р. студенти І курсу спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт» (під керівництвом к.п.н., доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Олександра Логвиненка) в межах вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень у фізичній культурі» відвідали бібліотеку ДДПУ імені Івана Франка. Працівники бібліотеки ознайомили студентів з роботою її структурних підрозділів, правилами користування каталогами і картотеками.

1
3
5
2
4
6

В інформаційно-бібліографічному відділі студентам наочно продемонстрували роботу автоматизованої інформаційно-пошукової системи «УФД: Бібліотека» та сайтом бібліотеки. Студентам було представлено огляд сучасної фахової літератури з фізичної культури і спорту, періодичних науково-методичних видань. Особлива увага студентів була звернута на необхідність дотримання академічної доброчесності, вимог до виконання та оформлення результатів студентських наукових досліджень. Увагу студентів привернули тематичні заходи, які проводяться працівниками бібліотеки та інформаційні матеріали про нові літературні надходження.
Висловлюємо подяку за проведення заходу директору бібліотеки Ігору Розлуцькому, заступнику директора Світлані Кравцовій та всім працівникам бібліотеки, які взяли активну участь у проведенні цього цікавого та пізнавального заходу.