27-29 грудня 2023 р. відбувся публічний захист студентами спеціальності 014 “Середня освіта (Фізична культура)” освітньої програми “Середня освіта (Фізична культура)” кваліфікаційних робіт магістра!

Під час захисту студенти продемонстрували належний рівень підготовки та фаховості, вміння застосовувати набуті теоретичні знання і практичні навички у самостійному розв’язанні актуальних проблем фізичного виховання. Студенти представили свої доповіді та презентації, та переконливо відповідали на запитання членів екзаменаційної комісії і довели ефективність результатів досліджень.

image9
image2
image5
image10
image3
image6
image1
image4
image7

Усі кваліфікаційні роботи мали досить актуальні на сьогоднішній день теми у сфері фізичної культури і спорту; відповідали сучасному стану й перспективам розвитку фізичної культури серед населення та професійного спорту; носили самостійний науковий характер; чітко сформульовані мета, завдання робіт, об’єкт, предмет, методи дослідження; підтверджено достовірність отриманих результатів; аргументовано та конкретно викладені висновки. Загалом, роботи відзначалися своєю змістовністю, логічним викладом матеріалу, грамотністю та науковим стилем викладу.
Колектив кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту щиро вітає своїх випускників з успішним захистом кваліфікаційних робіт, здобуттям освітнього рівня “Магістр” та бажає невичерпної енергії, натхнення, наполегливості, життєвої мудрості та успішного працевлаштування за фахом!