Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти ступеня магістр спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Впродовж грудня 2023 року здобувачі вищої освіти ступеня магістр спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» складали підсумкову атестацію, яка включала єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) та захист магістерських робіт.
Перший етап ЄДКІ – інтегрований тестовий іспит «КРОК 2» зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» проводився 5 грудня 2023 року на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я факультету здоров’я людини та природничих наук Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. У 2023 році цей іспит ще має статус пілотного і всі магістри його позитивно склали.

Image01
Image04
Image07
Image02
Image05
Image08
Image03
Image06
Image09

20 грудня 2023 року у навчально-науковій лабораторії ерготерапії та фізичної терапії кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я магістри спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» складали другий етап ЄДКІ – об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит (ОСП(К)І). ОСП(К)І є сучасним типом оцінювання знань та практичних вмінь студентів і спрямовано на перевірку набуття ними клінічної майстерності та професійної компетентності, які неможливо оцінити іншими традиційними формами іспитів.
27-29 грудня 2023 року на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня магістр спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Кожна робота пройшла перевірку на академічну доброчесність та її результати розміщено на офіційному сайті факультету здоров’я людини та природничих наук. Захист засвідчив високий рівень теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти, їх вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, обґрунтувати результати і робити висновки проведеного експерименту.

IMG_2023-12-27
3
7
1
2
10

Керівництво факультету і колектив кафедри висловлюють щиру вдячність екзаменаційній комісії з атестації здобувачів вищої освіти ступеня магістр спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», а саме голові комісії Лірник Ірині Іванівні – лікарю фізичної та реабілітаційної медицини,лікарю неврологу, медичному директору ТОВ «Медичний реабілітаційний центр «Модричі»; членам екзаменаційної комісії – нашим стейкхолдерам і колегам: Шустовій Ірині Вікторівні – директору комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Дрогобицької міської ради, Дзюрах Ірині Василівні – голові Дрогобицького добровільного товариства захисту дітей з інвалідністю «Надія», Філю Віталію Михайловичу – кандидату біологічних наук, завідувачу кафедри медико-біологічних дисциплін, географії та екології, Копко Ірині Євгенівні – кандидату біологічних наук, доценту кафедри медико-біологічних дисциплін, географії та екології, Кондрацькій Галині Дмитрівні – доктору педагогічних наук, завідувачці кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я, Ружило Софії Василівні – доктору медичних наук, доценту кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я, усім викладачам кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я, які виконували на ОСП(К)І роль контролера-екзаменатора, а також секретареві екзаменаційної комісії Малетич Надії Богданівні – старшому викладачеві кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я.

8
13
9
11
12
15

Щиро вітаємо наших випускників із успішним завершенням підсумкової атестації та бажаємо натхнення, наполегливості, професійних здобутків, особистих перемог та реалізації задумів!