РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ВІД ПРОЕКТУ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ «РЕАБІЛІТАЦІЯ ТРАВМ ВІЙНИ В УКРАЇНИ»

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, відповідно до листа від 28.07.2023 року №1098, зареєстрованого у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, включений до переліку реципієнтів проєкту міжнародної технічної допомоги «Реабілітація травм війни в Україні». Зазначений проєкт впроваджується Благодійною організацією «БФ «Пацієнти України»» за підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва (Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)), представленої Посольством Швейцарії в Україні.
Між БО «БФ «Пацієнти України»» і Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка підписано Меморандум про співпрацю, метою якого є консолідація зусиль Сторін заради покращення реабілітаційних послуг для населення, поширення в Україні досвіду й найкращих світових практик лікування, діагностики захворювань та професійної реабілітації. Заради досягнення Мети на некомерційній основі сторони домовились реалізувати ряд заходів для розвитку системи охорони здоров’я в Україні, включаючи:
● сприяння розвитку, підвищенню кваліфікації та зміцненню кадрового потенціалу фахівців у галузі реабілітації;
● координація зусиль у покращенні навчально-методичного, інформаційного забезпечення з метою підготовки кадрів для сфери реабілітації шляхом залучення до розроблення університетських навчальних курсів з фізичної терапії, ерготерапії та інших галузей фахової підготовки; забезпечення пілотування розроблених навчальних курсів в межах закладу та сприяння імплементації в інші заклади вищої освіти;
● координація зусиль в поліпшенні матеріально-технічного забезпечення Партнера шляхом оснащення кабінетів доклінічної та клінічної практики для якісної підготовки кадрів для сфери реабілітації;
● надання Партнером матеріально-технічного забезпечення та навчальної бази/приміщень для проведення навчальних заходів/тренінгів/семінарів для досягнення Мети цього Меморандуму (за попереднім погодженням між Сторонами);
● докладання зусиль до розвитку взаємодії між Партнером та партнерськими закладами охорони здоров’я (супервізії, спільні навчальні заходи, бази практики);
● промотування діяльності Сторін, сприяння інформуванню та популяризації результатів та продуктів співпраці.

1
6
сертифікат Закаляк
4
5
3

Активними учасниками реалізації проекту «Реабілітація травм війни в Україні» за підтримки Швейцарії є викладачі кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я нашого університету. Зокрема, канд. мед. наук, доцент Наталія ЗАКАЛЯК і ст. викладач Юрій РОГАЛЯ беруть участь у розробці університетських курсів/навчальних дисциплін «Ерготерапія травм війни» (Н. Закаляк) і «Фізична терапія травм війни» (Ю. Рогаля) для посилення закладів вищої освіти. Під керівництвом міжнародних фахівців з ерготерапії та фізичної терапії викладачі нашого університету упродовж 32 днів інтенсивної роботи спільно з робочою групою розробили навчально-методичне забезпечення зазначених дисциплін. До складу вказаного навчально-методичного комплексу увійшли: робоча програма дисципліни; тексти і презентації лекцій; методичні розробки і презентації практичних занять із ситуаційними завданнями на основі реальних ситуацій; методичні вказівки для самостійної роботи; критерії успішності.
У рамках реалізації зазначеного проекту, відповідно до Договору від 05 жовтня 2023 року БО «БФ «Пацієнти України» розпочав постачати на безоплатній основі Дрогобицькому державному педагогічному університету ім. Івана Франка для кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я, реабілітаційне та навчальне обладнання (без грошових зобов’язань з оплати за Обладнання з боку Університету), відповідно до погодженого переліку. Відповідно до умов договору, Університет зобов’язується сприяти наданню освітніх послуг і проведенню навчання, тренінгів та освітніх заходів щодо реабілітації людей з обмеженнями повсякденного функціонування.
Отримане реабілітаційне та навчальне обладнання є потужним підсиленням матеріально-технічної бази бакалаврських і магістерських освітніх програм зі спеціальності 227 «Терапія та реабілітація».
Дрогобицький державний педагогічний університету ім. Івана Франка висловлює щиру подяку за співпрацю в рамках реалізації проекту всім його учасникам: Швейцарській агенції з розвитку і співробітництва (SDC), Благодійній організації «Благодійний фонд «Пацієнти України», Офісу Президента України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству соціальної політики України, Національній службі здоров’я України, Європейському Союзу та Nova Ukraine, радниці-уповноваженій Президента України з питань безбар’єрності Тетяні Ломакіній, Школі реабілітаційної медицини УКУ, ProtezHub, ГО Українське товариство ерготерапевтів, Всеукраїнському об’єднанню фізичних терапевтів.