Підсумкова нарада за результатами педагогічних та лабораторно-дослідницької практик на кафедрі біології та хімії

На факультеті здоров’я людини та природничих наук відбувся захист виробничої (педагогічної) та лабораторно-дослідницької практик студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальностями 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 014 Середня освіта (Хімія) та 091 Біологія.

Під час захисту матеріалів педагогічної практики студенти поділилися враженнями від роботи з учнями старших класів, підготували короткі доповіді й презентації проведених уроків, позакласних заходів зі спеціальності. Деякі з них продемонстрували фрагменти проведених ними позакласних  заходів і майстер-класів для здобувачів освіти. У присутності викладачів кафедри магістранти детально охарактеризували свою роботу в різних закладах загальної середньої освіти, поділилися власними переживаннями на початку практики та способами їх подолання в процесі роботи з учнями та вчителями.  Студенти відповідально готувалися до проведення уроків, розробляли різні дидактичні матеріали, презентації та навчилися методично грамотно планувати уроки. Завдяки педагогічній практиці студенти поглибили і закріпили свої знання, здобуті в університеті з фахових педагогічних дисциплін, удосконалили вміння проводити навчально-виховну роботу з дітьми старшого шкільного віку.

Здобувачі проходили лабораторно-дослідницьку практику, метою якої було отримання і набуття навичок практичної роботи для використання у професійній діяльності; оволодіння формами організації праці на посаді лаборанта науково-дослідних та виробничих лабораторій; закріплення, поглиблення і розширення теоретичних знань студентів. Практиканти поділилися своїми враженнями від проходження практики, де мали можливість ознайомитися з діяльністю та специфікою лабораторій, проводити дослідження, працювати на сучасних приладах, підвищувати свої вміння та навички.

Саме під час практики студенти ще раз переконалися в правильності вибору майбутньої професії.