Наукове стажування доцента кафедри біології та хімії Наталії Гойванович в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в м. Люблін

Упродовж двох тижнів (13-26 листопада 2023 р.) к.б.н., доцент кафедри біології та хімії факультету здоров’я людини та природничих наук, ст. науковий співробітник НДС Наталія Гойванович проходила наукове стажування в Університеті Марії Кюрі-Складовської в м. Люблін (Польща). За час стажування були виконані дослідження в рамках спільного україно-польського проєкту  «Польсько-український синергізм для вивчення суб-нанометрової структури біосенсорів»: проведено дослідження полімерних матриць різної структури на основі акрильованої епоксидованої соєвої олії AESO та сумішей AESO та ваніліну диметакрилату VDM та ваніліну діакрилату VDA з різним співвідношенням комономерів без та за присутності фотоініціатора 2,2-диметокси-2-фенілацетофенон DMPA за допомогою техніки позитронної анігіляційної спектроскопії та приготовано нові полімерні матриці на основі AESO.

Доцент Наталія Гойванович взяла участь у Конгресі 3D принтингу в освіті (16-18 листопада, комплекс ECOTECH, м. Люблін). Обговорено майбутні напрями співпраці з польськими освітянами та можливість наукової виставки 3D моделей у Дрогобицькому університеті.

Впродовж стажування відбувся активний обмін педагогічним досвідом з колегами Університету Марії Кюрі-Склодовської, обговорено напрями розвитку освіти Польщі та України, шляхи проведення профорієнтаційної роботи.

Щиро вдячна науковому керівнику проєкту доктору габілітованому Божені Згарджинській за активну підтримку й цікавий обмін досвідом. Дякую також керівництву факультету та Університету за підтримку розвитку науки!