Захист магістерських робіт студентів спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

30 червня 2023 року на кафедрі теорії та методики фізичного виховання і спорту у режимі відеоконференції на платформі «Zoom» відбувся захист магістерських робіт студентів спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), заочної форми навчання.
Екзаменаційній комісії були представлені дослідження 9 студентів заочної форми навчання.
До складу екзаменаційної комісії, яка була створена наказом ректора (наказ №115 від 05.04.2023 р.) увійшли:
Голова комісії:
Слімаковський Олег Васильович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я.
Секретар комісії:
Мацола Наталія Павлівна – старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту.
Члени комісії:
Лук’янченко Микола Іванович – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту.
Герасименко Світлана Юріївна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту.
Логвиненко Олександр Борисович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту.

image1
image4
image7
image2
image5
image8
image3
image6
image9

Відповідно до нормативних положень допуску до захисту передувала перевірка текстів магістерських робіт на наявність академічного плагіату за допомогою програмного забезпечення Unicheck.
Відповідно до протоколу захисту наукових робіт студенти мали можливість представити доповідь, у якій висвітлили актуальність теми випускної кваліфікаційної роботи, обґрунтували її вибір, ознайомили присутніх з метою та завданнями дослідження, а також презентували основні результати наукової роботи.
Студенти на досить високому науково-практичному рівні представили результати своїх досліджень і впевнено, лаконічно та конкретно відповідали на поставлені запитання. Голова та члени комісії були задоволені виступами студентів, активно вели обговорення та дискутували на актуальність тематик.
Професорсько-викладацький склад кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту щиро вітає магістрів з успішним захистом та бажає успіхів у подальшій професійній діяльності!