Підсумкова атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)»

27-29 червня 2023 року проходила підсумкова атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)» у формі складання кваліфікаційного екзамену.
До складу екзаменаційної комісії, яка була створена наказом ректора (наказ №114 від 05.04.2023 р.) увійшли:
Голова комісії:
Слімаковський Олег Васильович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я.
Секретар комісії:
Мацола Наталія Павлівна – старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту.
Члени комісії:
Герасименко Світлана Юріївна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту.
Логвиненко Олександр Борисович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту.
Чопик Роман Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту.

2
3
4
5
6
7

Студенти успішно склали кваліфікаційний екзамен, який проводився в усній формі за екзаменаційними білетами. Відповіді студентів на питання білетів і додаткові запитання членів Екзаменаційної комісії засвідчили необхідний рівень сформованості загальних і спеціальних компетентностей здобувачів вищої освіти
Колектив кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту від щирого серця вітає випускників з успішною атестацією, здобуттям освітнього ступеня бакалавра та запрошує продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти!