Досвід впровадження освітніх програм з ерготерапії: на прикладі реалізації проєкту ЕРАЗМУС+К2 “UKROTHE”

29 – 30 червня 2023 року доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та здоров’я факультету здоров’я людини та природничих наук Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Наталія Закаляк взяла участь у роботі I міжнародної науково-практичної конференції в галузі реабілітації порушень слуху, яка проводилася на навчально-рекреаційній базі «Арніка» Івано-Франківського національного медичного університету, м. Яремче. Метою конференції було обговорення актуальних проблем та шляхів організації абілітаційного супроводу дітей з вадами слуху в Україні, розвиток абілітації та реабілітації цієї категорії дітей. Серед обговорюваних на конференції проблем важливе місце займала проблема підготовки кадрів для сфери фізичної терапії та ерготерапії.

5
1
2
4

Досвідом впровадження освітньої програми з ерготерапії з учасниками конференції поділилася Наталя Закаляк, виступивши з презентацією «Модель вітчизняної бакалаврської освітньої програми з ерготерапії з урахуванням європейського досвіду (в рамках реалізації проєкту ЕРАЗМУС+К2 «UKROTHE»). Під час доповіді Закаляк Наталія продемонструвала присутнім матеріально-технічну базу для забезпечення реалізації освітньої програми «Ерготерапія» – навчально-наукову лабораторію з ерготерапії, обладнану за грантові кошти Європейського Союзу, завдяки участі ДДПУ імені Івана Франка в реалізації міжнародного проекту Еrasmus +К2 “UKROTHE”.
Участь у міжнародній конференції дала можливість не лише поділитися з учасниками конференції результатами реалізації проекту Еrasmus +К2 «UKROTHE, а також розширити академічні зв’язки із закладами вищої освіти, які проводять освітню діяльність у сфері підготовки фахівців спеціальності 227 «Терапія та реабілітація», а також із закладами і громадськими організаціями, які практикують раннє втручання у сфері реабілітації, з метою обміну досвідом.