Участь студентів (магістрів) спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)» у ІV науково-практичній інтернет-конференції

Студенти І та ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти: Шайко Дмитро Сергійович, Габорець Василь Васильович, Буркало Євгеній Анатолійович, Марканич Іван Іванович (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Герасименко Світлана Юріївна) прийняли участь у ІV науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини» та отримали сертифікат участі у конференції.

Screenshot_1
Screenshot_3
Screenshot_2
Screenshot_4