Атестація магістрів спеціальностей 091 Біологія та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

У період з 20 до 27 грудня 2022 року на факультеті здоров’я людини та природничих наук відбувалася підсумкова атестація здобувачів вищої освіти ступеня магістра спеціальностей 091 Біологія та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) денної форми здобуття освіти. Магістранти, що навчалися за спеціальністю 091 Біологія (освітня програма: Лабораторна діагностика біологічних систем) проходили атестацію у формі атестаційного екзамену та захисту кваліфікаційної роботи. А студенти, що здобували фах за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (освітня програма: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія) – у формі кваліфікаційного екзамену з хімії та методики її навчання, а також захисту кваліфікаційної роботи. Засідання екзаменаційної комісії відбувались у змішаному форматі – очно та дистанційно у форматі відеоконференцій з використанням платформи Zoom.

2
7
9
5

Кваліфікаційні роботи були присвячені вивченню впливу геомагнітної активності на психофізіологічний стан функціонально здорової людини, методиці оздоровчої гімнастики для корекції та профілактики порушень зору в підлітків, епідеміології захворювань органів кровообігу та їх профілактиці в системі громадського здоров’я, оцінці рівня здоров’я учнів за функціональними показниками, дослідженню особливостей біолого-екологічних властивостей та поширеності кущових лікарських рослин родини Rosaceae на території Тячівського району, вивченню лікарських рослин синантропної фракції Миколаївської ОТГ, особливостей поширеності представників роду Sambucus на території Передкарпаття Львівщини, поширеності інвазійних видів у Дрогобицькому районі та їх вплив на біорізноманіття, впливу мікроелементного препарату “Аватар-2 Органік” на розвиток культури Calendula officinalis L., пігментний склад та продуктивність цих рослин, моніторингу стану навколишнього середовища м. Трускавець методом біоіндикації, оцінці якості води в джерелах децентралізованого постачання міста Стебник, розвитку дослідницьких умінь старшокласників з біології в умовах профільної школи, аналізі альтернативних програм для формування природознавчих компетентностей НУШ у 5–6 класах та використанню інтерактивних технологій навчання з біології у 8 класі.

3
8
4
10

Екзаменаційна комісія рекомендувала видати диплом з відзнакою двом студентам, що здобували фах за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – Софії Думі та Аліні Пукшин.

Результати складання екзамену та захисту кваліфікаційної роботи засвідчили, що студенти денної форми здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальностями 091 Біологія та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) мають достатню теоретичну базу і практичну підготовку, загальний і професійний кругозір, на достатньому рівні орієнтуються у сучасних проблемах біології, володіють навичками науково-дослідної та педагогічної роботи, що відповідає компетентностям та програмним результатам навчання, визначеним відповідними освітніми програмами.

Бажаємо подальших успіхів нашим випускникам!